n  科研成果转移转化

       研究、制定、实施学校知识产权战略和成果转化制度;

       学校科技成果转化体系的建设与管理;

       专利、软件著作权等知识产权的申报、维护、管理等;

       科技成果评估、转移、转化等;

       对接先研院等科技成果转化中心或者基地;

n  校企合作 

       横向项目的政策制定、协调横向项目的重点合作单位;

       横向项目的合同审批、检查、结题等管理;

       校企联合研发平台建设与管理。